Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională, mai precis la Produsul Intern Brut (PIB).
Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online.

Evoluția VAB și PIB în perioada 2015-2017 (mld. lei)

Indicatori 2015 2016 2017
Total VAB SCC 23,3 26,1 32,7
PIB național 712,7 765,1 857,9
VAB național 626,6 686,4 776,6

Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

  • % PIB
  • % VAB
  • 3%
  • 3%

2015

  • 3%
  • 3%

2016

  • 3%
  • 4%

2017