Numărul de monumente istorice (total)

Secțiune: Patrimoniul Cultural Național al României

Numărul de monumente istorice (total)

Categorie

Monumente Istorice

Alege tipul graficului:

Număr total

Numărul de monumente istorice (total), anul :

Legendă:

„Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală.” (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 Art 1., Aliniatul 2).

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată în 2015 de Institutul Național al Patrimoniului. Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare). 
Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A – monumente de interes naţional
• Categoria B – monumente de interes local

 

Sursă:

Sursa datelor este Institutul Național al Patrimoniului prin Lista Monumentelor Istorice publicată în 2015 și prin date furnizate la cererea INCFC.