Number of Authorized Individuals / Individual Enterprises / Family Enterprises in the Cultural and Creative Sectors (2020)

Section: Cultural and Creative Sectors in Romania

Number of Authorized Individuals / Individual Enterprises / Family Enterprises in the Cultural and Creative Sectors (2020)

În cadrul analizei economice a Sectoarelor Culturale și Creative, realizată pe baza situațiilor financiare ale companiilor comerciale, nu au putut fi luați în calcul profesioniștii înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, deoarece aceștia își organizează contabilitatea în partidă simplă și ca atare nu depun anual situații financiare de sinteză (bilanț contabil, cont de profit, pierderi și anexe). Din acest motiv indicatorii de contibuție economică nu pot fi calculați în prezent.

Totuși pentru a estima ponderea profesioniștilor înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale, INCFC a realizat această pagină cu date puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Concret, această secțiune prezintă distribuția Persoanelor Fizice Autorizate / Întreprinderilor Individuale / Întreprinderilor Familiale pe fiecare Domeniu / Subdomeniu / Cod CAEN din Sectoarele Culturale și Creative la nivelul județelor din România.

Având în vedere lipsa surselor de date care să reflecte dimensiunea reală a domeniul Meșteșuguri și artizanat (respectiv nu există cod CAEN dedicat), prezentarea de date pentru acest subsector nu este posibilă în acest moment, urmând a fi reluată în momentul în care vom obține date fiabile și coerente.

Definiția setului de date (ONRC): Sunt considerați activi, din punct de vedere juridic, profesioniştii înregistraţi în Registrul Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în nici una din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. Din numărul total de profesioniști înregistraţi în Registrul Comerţului, au fost excluşi profesioniştii cu suspendare temporară a activităţii, sucursalele, profesioniştii radiaţi, profesioniştii aflaţi în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolventă, etc.

Notice: There are currently no data for this indicator.