Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală

Cartografierea Sectorului Cultural

Data lansare 15 ianuarie 2018

Descriere

Iniţiativa se adresează decidenţilor la nivel local, central şi naţional (administraţii publice locale, direcţii judeţene de cultură, Ministerul Culturii), organizaţiilor non-guvernamentale culturale, instituţiilor publice de cultură, instituţiilor de învăţământ, specialiştilor în domeniu, dar şi publicului larg.

Instrumentul digital oferă detalii suplimentare cu privire la distribuția instituțiilor de cultură.

Obiectivele acestui demers sunt:

 • documentarea distribuţiei teritoriale a principalelor resurse culturale – poli de acumulare culturală, la nivel județean și de regiuni de dezvoltare;
 • documentarea dinamicii nevoilor culturale – zone defavorite din punct de vedere al infrastructurii, la nivel județean și de regiuni de dezvoltare.

Metodologie

Sursa principală a datelor folosite în cadrul acestui studiu sunt seriile INS TEMPO – Cultura și raportul Activitatea unităților cultural – artistice – anul 2016 publicat de Institutul Național de Statistică în vara anului 2017.

 

Rezultate

Rezultatele studiului permit analize pentru perioada 1990-2016 și sunt prezentate sub forma de hărţi, tabele și grafice informative care ilustrează distribuţia naţională, regională şi judeţeană a instituțiilor de cultură.


pasul 1/3

Categorie

 • Cinema
 • Instituții de spectacole
 • Muzee
 • Biblioteci

pasul 2/3

Indicator

 • Vă rugăm selectați o opțiune la pasul 1
 • Cinematografe
 • Locuri în sălile de cinema
 • Spectacole cinematografice
 • Spectatori în cinematografe
 • Instituții și companii de spectacole sau concerte
 • Instituții dramatice (inclusiv secțiile de teatru)
 • Filarmonici și orchestre simfonice
 • Opere
 • Număr de locuri în sălile de spectacole și concerte
 • Spectatori și auditori la reprezentații artistice
 • Personalul angajat din instituțiile și companiile de spectacole
 • Muzee și colecții publice
 • Vizitatori în muzee și colecții publice
 • Personalul angajat în muzee și colecții publice
 • Biblioteci
 • Volume existente în biblioteci
 • Cititori activi în biblioteci
 • Volume eliberate
 • Personalul angajat din biblioteci

pasul 3/3

Reprezentativitate

 • Vă rugăm selectați o opțiune la pasul 2
 • Nivel județean
 • Regiuni de dezvoltare